Uzavření komunikace přes jez Spytihněv

blank

Povodí Moravy zahájí práce na opravě těsnící stěny na jezu ve Spytihněvi, díky kterým chce zamezit průsakům v podloží jezu, které by mohly vést k poškození komunikace přes něj. Bude proto měsíc uzavřený.

Vývěry podzemní vody, které vyplavují materiál z podloží silniční komunikace vedoucí přes jez, si vynutily injektáže do podloží u jezu ve Spytihněvi. Při dlouhodobém působení by mohly mít vývěry, které včas odhalil technicko-bezpečnostní dohled Povodí Moravy, fatální vliv na komunikaci.

„U pravobřežního zavázání jezu vytvoříme asi dvacet metrů dlouhou a sedm metrů vysokou těsnící stěnu. Trasa těsnící stěny povede napříč přes asfaltovou komunikaci a chodník. S pomocí stěny zamezíme vývěrům podzemní vody a předejdeme možnému propadnutí vozovky. Všechny práce jsou naplánované tak, aby proběhly před zahájením hlavní turistické sezóny na Baťově kanálu,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Úplná uzávěra komunikace proběhne od 2. dubna do 3. května. Týká se pouze přejezdu a přechodu přes jez, plavba nebude nijak omezena. Náklady za 3,1 milionu budou financovány z vlastních zdrojů Povodí Moravy. Ve Spytihněvi, která leží na pravém břehu řeky Moravy jen několik kilometrů od Otrokovic, žije 1 700 obyvatel. V roce 1938 zde byla postavena plavební komora na Baťově kanále, v roce 2012 přístaviště. Spytihněví prochází cyklotrasa Moravská stezka.

Scroll to Top