SmVaK Ostrava k jarnímu kolu vývozů septiků

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava informují o dalším kole koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Již tradičně SmVaK Ostrava rozdělily oblast své působnosti do více než deseti tras, na které jsou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující vývozy žump a septiků. V případě, že to je technicky možné, se lidé mohou domluvit (například v rodině, sousedé v ulici…) a díky sdíleným vývozům ušetřit peníze. Vodaři startují 22. dubna na části Frýdecko-Místecka, 23. a 24. dubna proběhnou vývozy na Novojičínsku, poslední přijdou na řadu 29. dubna část Karvinska a Opavska.

Firma opakovaně upozorňuje, že odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává legislativa. „Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se lidé – například sousedé – v některé z obcí domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Máme dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomoci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci. Vývozy žump a septiků jsou samozřejmě součástí naší každodenní práce i v jiných částech roku, ale touto akcí vycházíme lidem vstříc a snažíme se službu připravit pro naše zákazníky výhodněji a šitou na míru,“ říká generální ředitel Anatol Pšenička.

Legislativa hovoří jasně

Mluvčí Marek Síbrt konstatuje, že na veřejnosti stále panují určité nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Danou problematiku v každém případě řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.

„Standardní povoleným zneškodňováním odpadních vod je napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody), nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací Petr Grzonka. Dalším povoleným způsobem likvidace odpadní vody je využít k tomu určeného vodního díla, tedy v daném případě především domovní čistírnu odpadních vod.

„Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění odpadních vod,“ vysvětluje Grzonka.

Jednou za pár let to nestačí

Řada obyvatel se však nechová v souladu s legislativou a riskuje vysoký finanční postih. Mezi největší prohřešky patří likvidace v podobě přímého vypouštění do povrchových či podzemních vod. Někteří lidé také neváhají žumpu nebo septik vyvézt na pole, do lesa, popřípadě rovnou do vodního toku. Také proto vodaři opakovaně upozorňují na to, že nejspolehlivější likvidací je objednání odborné společnosti, která má k této činnost oprávnění. Objem zlikvidovaných vod by měl také odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti, proto nestačí žumpy vyvážet pouze jednou za několik let.

Scroll to Top