Vyšlo číslo 3/2024 časopisu Sovak

blank

Na titulní straně je zachycen věžový bytový dům s vodojemem v 15.–17. podlaží v Olomouci U příležitosti Světového dne vody, jehož motto letos zní Voda pro mír (Water for Peace) uspořádal Sovak diskusní stůl, u kterého se sešli zástupci „velké“ i „malé vody“ i státní správy. Jejich rozhovor je zachycen v článku Radky Hrdinové Bez odvahy plánovat na desítky let dopředu se konfliktům nevyhneme.

blank

Robert Váňa popisuje v příspěvku Oprava hlavního sběrače E v Olomouci rozsáhlý projekt, kterým provozovatel kanalizační sítě v Olomouci reagoval na havarijní stav hlavního sběrače E. Vysoce zkorodované dno hlavního sběrače bylo zjištěno v roce 2018 při kontrolní prohlídce, oprava probíhala v běžném provozu. Technickému řešení vodojemu umístěného do 15. až 17. podlaží věžového bytového domu (zachycen na obálce) se ve svém článku věnuje Jan Abrahámek.

Oprava ocelového páteřního řadu DN 700 mm v Olomouci je tématem článku Miloslava Skoupila. O postupné opravě bylo rozhodnuto s ohledem na stáří a očekávanou životnost ocelového řadu ze 70. let. Vzhledem k náročnému prostředí (vodovodní řad vede centrem města) byla převážná část stavby řešena bezvýkopovou technologií.

Jan Plechatý ve svém příspěvku představuje stavby přihlášené do soutěže vodohospodářská stavba roku 2023. Stavby byly nominovány v kategoriích stavby oboru vodovodů a kanalizací o investičních nákladech pod a nad 50 mil. Kč a stavby oboru vodních toků pod a nad 50 mil. Kč.

V rubrice Z regionů informujeme o aktuálních projektech a aktivitách společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a Severočeská vodárenská společnost a. s. Článek zahrnuje také pozvánky na akce pořádané v rámci oslav Světového dne vody.

S obsahem vydání 3/2024 časopisu Sovak se můžete seznámit zde.

Scroll to Top