Den otevřených dveří nádrží Koryčany, Plumlov a Brno

blank

Povodí Moravy pořádá u příležitosti Světového dne vody v sobotu 23. března den otevřených dveří přehrad Koryčany, Brno a Plumlov.

Unikátní návštěva vodárenské nádrže, kam běžně platí zákaz vstupu, hrdinný příběh hrázného Šikuly či nově zrekonstruované objekty na jedné z nejstarších nádrží u nás. To všechno letos čeká zájemce, kteří využijí prohlídek připravených Povodím Moravy. V roce 2024 je hlavní mottem oslav Voda pro mír  poukazující na skutečnost, že prosperita a mír jsou závislé na dostupnosti vodních zdrojů.

Vodárenská nádrž Koryčany na Kyjovce se nachází asi kilometr východně nad stejnojmennou obcí. Byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje  pro rozvíjející se průmysl. Do trvalého provozu bylo dílo uvedeno v roce 1963. Nádrž je určena k akumulaci pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního zůstatkového průtoku v období sucha a snížení povodňových průtoků.

Brněnská přehrada neboli Prýgl, další dílo, které bude součástí prohlídek, je vybudována na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru. Dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá voda z Vírské přehrady a vrtů u Březové nad Svitavou), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie.

Nádrž Plumlov byla do provozu uvedena už v roce 1936 a patří nejstarším přehradám v povodí Moravy. V letech 2009–2013 prošla zásadní rekonstrukcí. Zahájení předcházelo vypuštění nádrže v roce 2009 a odtěžení sedimentů dna o objemu 236 000 kubíků. Další fáze probíhala v letech 2021 a 2022, kdy došlo ke kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravě opěrné paty a pravobřežního opevnění.

Povodí Moravy upozorňuje na to, že nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury země a je nutné věnovat pozornost bezpečnostním opatřením. „Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých. Průvodci mohou operativně přizpůsobovat intervaly prohlídek dle návštěvnosti,“ doplňuje podnik.

Scroll to Top