2,2 miliardy lidí bez pravidelného přístupu k nezávadné vodě

blank

Mottem letošního Světového dne vody je Voda pro mír. K oslavám se jako každý rok přidávají také největší vodohospodářské subjekty v Moravskoslezském kraji: Povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace.

„Vnímáme letošní motto oslav v kontextu nestabilní situace ve světě, kdy jeden z válečných konfliktů probíhá pouze několik set kilometrů od našich hranic. Další boje zuří například v Izraeli nebo na africkém kontinentu. Ačkoliv pro nás, kteří si užíváme života ve zdánlivém vodním blahobytu, může jít o obtížně představitelný údaj, na světě stále žije podle odhadů 2,2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. A válečné konflikty tuto situaci výrazně zhoršují a jejich důsledky dopadají často na ty, kteří s jejich příčinami ani aktuálním průběhem nemají nic společného. A tuto skutečnost letošní oslavy Světového dne vody reflektují,“ konstatuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Situace v oblasti působnosti společnosti je s ohledem na kapacity vodních zdrojů v podobě údolních nádrží Šance a Morávka v Beskydech a kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk v podhůří Jeseníků aktuálně bezproblémová zejména díky páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. „Voda je jedním ze základních kamenů života. Když má lidská společnost vody nedostatek, vznikají války. Region dílčího povodí Horní Odry má vody dostatek, pečujme tedy o toto vodní bohatství a těšme se z tohoto veřejného blaha,“ říká generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

 

Scroll to Top