Moderní vodárenství v Ostravě? Tradice přes 120 let

blank

Názorné příklady ostravského vodárenství mohou návštěvníci vidět v minimuzeu Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Díky expozici se zájemci přenesou do počátků zásobování Ostravy pitnou vodou, ale také do nedávné historie.

Pitná voda v Ostravě patří mezi nejlepší na světě. Podle společnosti OVAK jsou kvalitní parametry služeb výsledkem dlouholetých zkušeností a znalostí zaměstnanců, stejně jako osvědčených i moderních technologií podle nejnovějších evropských trendů. Vodaři zároveň zvou na den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 20. dubna v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves a Ústřední čistírně odpadních vod Ostrava-Přívoz.

„Zásobování měst pitnou vodou na moderní úrovní nastalo až na počátku devatenáctého století a místy až ve druhé polovině dvacátého století. Víte, jak město vypadalo bez vody? Nepohodlí, nemoci, splašky na ulicích a nepříjemný odér. Kvalitní voda a spolehlivá kanalizace dělá město funkčním a pohodlným na bydlení. A nejde jen o současnost! Spolu s vedením města koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem do budoucnosti, protože situace v oblasti vodohospodářství se neustále vyvíjí,“ říká statutární ředitel Ostravských vodáren a kanalizace Petr Konečný.

Společnost také stabilně podporuje aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a desítky projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury. Letos probíhá i 22. ročník soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd základních škol pomáhající mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní surovina.

 

 

Scroll to Top