SmVaK Ostrava: nová dmychadla výrazně šetří elektřinu

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v posledních letech významně investovaly do čistírenských provozů, kde nainstalovaly nová dmychadla.

Třinec, Opava, Český Těšín a Frýdek-Místek. V těchto čistírenských provozech vodaři v uplynulých letech nainstalovali nebo plánují uvést do provozu nová dmychadla. Ve vodárenském oboru je totiž energeticky nejnáročnější právě fungování čistíren odpadních vod. Například proto, že páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravský oblastní vodovod – byl od svého vzniku koncipován jako gravitační, kdy je nezbytné využívat čerpadla pouze výjimečně. To celý proces dodávek pitné vody výrazně zefektivňuje a činí energeticky méně náročný.

Například díky šroubovému dmychadlu v třinecké čistírně firma ušetřila 18 % elektřiny a návratnost investice je s ohledem na cenu nového zařízení o málo delší než jeden rok. V Opavě, kde bylo před několika měsíci uvedeno do provozu turbodmychadlo, a následně během druhé poloviny letošního února v kaskádě s ním šroubové dmychadlo, se snížila energetická náročnost celého provozu o 15 % a návratnost investice činí rok a půl.

Zkracuje se návratnost realizovaných investic

Mluvčí Marek Síbrt zároveň upozorňuje na to, že s ohledem na skokové navýšení ceny elektrické energie v uplynulých letech se logicky zkracuje návratnost realizovaných investic. „Aktuálně pracujeme na výměně dmychadel v čistírně odpadních vod v Českém Těšíně, obdobná investice se plánuje pro provoz ve Frýdku-Místku,“ říká Síbrt. V případě čistírenských provozů může činit výroba vzduchu pro aktivační nádrže, které představují srdce procesu čištění odpadních vod, a zajišťují ji právě dmychadla, až 40 % celkové spotřeby energie čistírny. Jedná se tedy o nejvýznamnější spotřebiče elektrické energie a jejich výměna přináší díky vyšší účinnosti značné finanční úspory a výrazně nižší energetické nároky, a potažmo ekologické přínosy.

Důsledné plnění cílů energetické koncepce

Podle generální ředitele Anatola Pšeničky program optimalizace dmycháren a výměny dmychadel začal před několika lety a výsledky jsou velice slibné. Už letech 2019 a 2020 došlo postupně v provozu čistírny odpadních vod v Havířově k výměně zastaralých a méně účinných rootsových dmychadel za dmychadla šroubová. „První z nich bylo spuštěno na konci roku 2019, další dvě pak v létě roku 2020. Roční úspora elektrické energie v daném provozu představuje dvacet procent, což v důsledku znamená návratnost investice mezi dvěma až třemi lety. V tomto programu dále pokračujeme v dalších provozech tak, abychom naplnili cíle naší energetické koncepce, mezi něž patří snížení energetické náročnosti provozů a jejich optimalizace z hlediska nakládání s energiemi,“ vysvětluje Pšenička. Nyní vodaři zpracovávají kalkulace pro výměnu dmychadel v nejvýznamnějších čistírnách odpadních vod.

Scroll to Top