VODA ZLÍN 2024: změna koncepce provozu Úpravny vody Hrobice

blank

Prezentace pojednávala o modernizaci a prvních provozních zkušenostech, kdy specifikum úpravny vody Hrobice spočívá zejména v oddělené úpravě povrchových a podzemních vod. Při rekonstrukci úpravny na Pardubicku byla realizována samostatná technologie pro úpravu povrchových vod, jejímž účelem je odstranění organického znečištění.

Během stavebních prací byla zásadně změněna koncepce úpravy vody a z původní technologie zůstalo zachováno pouze hygienické zabezpečení vyrobené vody chlorem. Podzemní a povrchová voda je nově upravována samostatně, což umožňuje zajistit požadované podmínky pro její chemickou předúpravu. Součástí projektu bylo nové kalové hospodářství, které umožňuje vracet většinu odpadních vody z jednotlivých stupňů úpravy zpět do výroby.

Celkové náklady na projekt dosáhly 596 milionů. Na financování se podílel Fond soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí částkou 190 milionů a 49 milionů poskytlo ministerstvo zemědělství.

Autoři příspěvku: KUNST, spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice

Scroll to Top