Malšice mají novou čistírnu odpadních vod

blank

Malšice na Táborsku mají zbrusu novou čistírnu, původní zařízení z konce devadesátých let minulého století bylo na hranici životnosti. Prostřednictvím intenzifikace a modernizace stávající čistírny odpadních vod došlo k výměně technologického zařízení. Na to navázaly stavební úpravy a stavba nových provozních objektů. Na odtoku přibyla jedna dosazovací nádrž a druhá prošla kompletní rekonstrukcí.

„Nově zrekonstruovaná čistírna vyčistí větší množství odpadní vody a výrazně zlepší její kvalitu při vypouštění. Jsme připraveni na stále se zpřísňující legislativní požadavky,“ říká starostka městyse s 1 900 obyvateli Miloslava Šebková. Kapacita nové čistírny je 1 800 ekvivalentních obyvatel, což je nárůst o 400.

Stavba začala loni na podzim a skončila v lednu, kdy odstartoval zkušební provoz. Nátok splaškových vod se pohybuje okolo 200 tisíc metrů krychlových za rok, říká vedoucí provozní oblasti Sever Milan Křiklán ze společnosti ČEVAK. Všechny práce probíhaly za provozu a chod čistírny jakkoliv neomezily. Modernizaci financovaly dvanácti miliony Malšice, přičemž byla akce dále podpořena z dotačních prostředků programu ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje ve výši více než 18 milionů korun.

Za polovinou je také rekonstrukce čistírny odpadních vod v Blatné na Strakonicku. Ta se dotýká téměř všech technologických celků i staveb. „Čistírna odpadních vod je na hranici živostnosti. „Hlavním důvodem rozsáhlé modernizace je navýšení kapacity splaškových vod. Nátok splaškových vod se pohybuje okolo 600 tisíc metrů krychlových za rok,“ vysvětluje vedoucí provozní oblasti Západ Petr Matoušek. I v tomto případě všechny práce probíhají za provozu a chod čistírny odpadních vod neomezují.

Scroll to Top