Dosazovací nádrže čistírny Brno – Modřice v provozu

blank

Mezi nejvýznamnější investiční akce Brněnských vodáren a kanalizací (BVK) posledních dvou letech patří dostavba dvou dosazovacích nádrží u biologického čištění odpadních vod v Čistírně odpadních vod Brno – Modřice.

BVK v Modřicích postavily dvě dosazovací nádrže, které doplnily soubor šesti stávajících. Náklady přesáhly 300 milionů. Jedná se o železobetonové nádrže, každá o průměru 50 metrů, s hloubkou 5,3 až 6,45 metru a hloubkou středové části (kalový prostor) 10,35 metru, s užitným objemem každé nádrže 8 835 kubíků vody.

Nádrže v tomto případě slouží jako jeden z posledních objektů čistírny ke konečnému oddělení aktivovaného kalu, v důsledku jeho sedimentace, z vyčištěné odpadní vody před jejím vypuštěním do řeky Svratky. Stavební práce probíhaly za plného provozu čistírny. Cílem investice je dodržování nejvyšších standardů čištění odpadních vod. Modřická čistírna ročně vyčistí zhruba 35 milionů kubíků vody. Odpadní vody čistí od 420 tisíc obyvatel.

BVK jako vlastník čistírny v Modřicích také pokračují v zajištění maximální soběstačnosti provozu, která spočívá jednak v realizaci úsporných opatření formou úpravy jednotlivých technologických celků, jednak v instalaci nových obnovitelných zdrojů energie.

BVK v roce 2023 zprovoznily třetí kogenerační jednotku, která významně zlepší využití produkovaného kalového plynu. Už v roce 2022 byla zahájena příprava výstavby první fotovoltaické elektrárny o výkonu necelého 1 MWp na volné ploše areálu čistírny odpadních vod. Její spuštění do provozu se plánuje v závěru roku 2024.

Do budoucna vodohospodáři počítají s budováním dalších výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které dále zvýší energetickou soběstačnost modřické čistírny. Fotovoltaické elektrárny instaluje na vodárenské provozy řada tuzemských vodárenských společností. Největší boom zažívá fotovoltaika ve vodárenských areálech teprve v posledních letech.

Scroll to Top