Požadavky Směrnice o čištění městských odpadních vod na monitorovací systémy a úřední ...

blank

SOVAK ČR pořádá dne 21. 3. 2024 seminář Požadavky Směrnice o čištění městských odpadních vod na monitorovací systémy a úřední měření průtoku vod. Specialisté z Komise metrologie SOVAK ČR připravili a vydali příručku MONITORING V MĚSTSKÉM ODVODNĚNÍ Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku. Cílem semináře je představení této příručky v kontextu nejnovější a nejdůležitější evropské legislativy, a to Směrnice o čištění městských odpadních vod.

Přednášet budou: Ing. Petr Sýkora, Ph.D., předseda Komise metrologie, Ing. Milan Suchánek, DHI, a.s., doc. David Stránský, Ph.D., ČVUT Praha a Ing. Michal Žoužela, Ph.D., VUT v Brně, kteří jsou členy Komise metrologie a zároveň jsou všichni také autory příručky MONITORING V MĚSTSKÉM ODVODNĚNÍ Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 15. 3. 2024 na e-mail doudova@sovak.cz.

Scroll to Top