Snížení energetické náročnosti chrudimské čistírny

blank

Vodohospodáři v Chrudimi cílí na zvýšení energetické nezávislosti čistírny odpadních vod na centrálním dodavateli elektrické energie. Jako klíčová opatření považují zefektivnění systému provzdušnění (aerace) aktivačních nádrží, implementaci změn technologického uspořádání tak, aby bylo dosaženo úspor provozních chemikálií, dále výměnu kogenerační jednotky a instalaci fotovoltaické elektrárny. VAK Chrudim, vlastník čistírny, zde dále počítají s modernizací kalového hospodářství.  

Chrudimská mechanicko-biologická čistírna je koncipována pro 50 000 ekvivalentních obyvatel a čistí odpadní vody z Chrudimi, Slatiňan a okolních obcí. V provozu je od začátku 90. let a významnější rekonstrukcí prošla naposledy před 18 lety. V roce 2021 zde byla dostavěna dvoukomorová dešťová zdrž.

Příprava snížení energetické náročnosti čistírny byla zahájena v roce 2022. Samotná realizace proběhla o rok později za plného provozu. Investorem díla za 18 milionů korun s finanční návratností sedm let formou technického zhodnocení byl provozovatel kanalizace, Vodárenská společnost Chrudim patřící do holdingu Energie AG. Hlavním předmětem byla výměna zastaralého aeračního systému v aktivačních nádržích. Projekt byl zároveň zaměřen kromě úspory elektrické energie i provozních chemikálií.

Vlastník čistírny, VAK Chrudim, loni provedl výměnu původní kogenerační jednotky, která byla v provozu od roku 1996. Letos také VS Chrudim jako provozovatel zajistí instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy provozních budov.

 

Scroll to Top