HUTIRA pomůže vinařům s odpadními vodami

blank

Za rok se v tuzemských podnicích vyrobí až 550 tisíc hektolitrů vína, což znamená, že česká a moravská vinařství opakovaně řeší problém s odpadní vodou, která při zpracování hroznů a výrobě nápoje vzniká.

Odpadní voda dosahuje extrémních hodnot organického znečištění zejména během vinobraní. HUTIRA nyní díky spolupráci s výzkumníky z VUT uspěla v grantovém projektu TREND, který vypsala Technologická agentura České republiky. Vlastní čistírna odpadních vod je pro vinařství velice nákladná a vyžaduje velký stavební prostor. HUTIRA s VUT v Brně vyvíjí novou technologii, kterou je možné vybudovat na malém prostoru s minimem stavebních úprav a za přijatelné investiční prostředky.

„Spolupráce trvá přes tři roky. Na práci se podílí tři až čtyři zaměstnanci firmy. Teď jsme s naším záměrem uspěli v grantové žádosti u Technologické agentury České republiky,“ říká Petr Hajný, ředitel divize VODA společnosti HUTIRA. Odpadní voda z vinařství je znečištěna jak cukry, tak etanolem.

Díky přítomnosti cukru může odpadní voda přirozeně dál kvasit, čímž později vzniká kyselina octová. Velkou část této vinařské směsi je možné dál využít. „Podstatné je, že nám nejde pouze o vyčištění vody, kterou by pak šlo laicky řečeno „vypustit do kanálu“. Od začátku jsme chtěli vodu recyklovat, tedy zpracovat ji tak, aby mohla být dále využita. A ideálně z ní získat cenné látky, v tomto případě etanol,“ vysvětluje výzkumník z Ústavu procesního inženýrství VUT v Brně Michal Touš.

Prototyp technologie by měl být hotový do konce roku 2024 a následně vyzkoušen v několika vinařských provozech. Podle Hajného HUTIRA sleduje nejen vinařství, ale také potravinářský průmysl, jehož podniky mají rovněž problém s odpadními vodami.

Scroll to Top