Nová úpravna v Odrách umožní další rozvoj města

blank

V Odrách na Novojičínsku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zprovoznily novou úpravnu, díky které bude možný další rozvoj města a napojování nových odběratelů.

Mluvčí Marek Síbrt informoval o tom, že po ukončení stavebních prací a instalaci potřebné technologie do nové úpravny vody úspěšně proběhly dvě etapy komplexních zkoušek, které ověřily bezproblémový chod všech zařízení a technologií. Ty mohou začít dodávat kvalitní pitnou vodu obyvatelům města.

„Během první etapy komplexních zkoušek, kdy byl v provozu vždy jen jeden ze dvou instalovaných filtrů, jsme ověřili bezproblémový chod všech technologických celků úpravny při výrobě čtyř litrů pitné vody za sekundu. Provedli jsme laboratorní rozbory vyrobené pitné vody, které prokázaly, že úpravárenský proces probíhá odpovídajícím způsobem. Během tohoto testování nebyla vyrobená pitná voda ještě distribuována odběratelům. Následně jsme 7. února odstartovali druhou etapu komplexních zkoušek. Díky tomu, že proběhly úspěšně, můžeme začít s distribucí pitné vody obyvatelům Oder,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Druhá etapa zahrnovala stoprocentní chod obou filtrů ve všech fázích jejich provozu, jako jsou například praní filtrů a jejich regenerace, stejně jako dalších technologických prvků úpravárenského procesu. Součástí byly laboratorní rozbory pitné vody. Díky investici je významně posíleno zásobování více než sedmitisícového města.

Spolehlivé zásobování pitnou vodou

„Odry jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody pro Moravskoslezský kraj – Ostravský oblastní vodovod. Zásobování je zajišťováno z podzemních zdrojů – vrtů – ve městě a okolí. Jejich vydatnost nebyla dostatečná pro další rozvoj a napojování nových odběratelů v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě. Investice SmVaK Ostrava do systému vrtů a aktuálně do úpravny vody, stejně jako vybudování dalšího vrtu, tuto situaci změnila a otevřela cestu pro bezproblémový rozvoj města z hlediska zajištění spolehlivého a dostatečného zásobování pitnou vodou vysoké kvality,“ potvrzuje generální ředitel Anatol Pšenička. Úpravnu, kterou vodaři komplexně opravili, společnost odkoupila od Oder v roce 2018. Objekt byl dlouhodobě mimo provoz. Kapacita úpravny je s ohledem na vydatnost vrtu až osm litrů za sekundu.

blank

Více než 120 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude sanace stavební části a modernizace technologického zařízení vodojemu Červený kámen mezi Lichnovem a Štramberkem na úpatí stejnojmenného vrchu. Komplexní přestavbou za více než 18 milionů korun projde také vodojem v části Bílovec – Bravinné.

V oblasti čistírenství bude nejnákladnějším projektem za více než 17 milionů korun rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve stejném městě bude také zahájena významná rekonstrukce kanalizační sítě v ulici Nádražní za více než 20 milionů korun.

V součtu obnovujících oprav a investic směřuje v roce 2024 v oblasti působnosti společnosti do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

 

Scroll to Top