Zásobování Oder pitnou vodou

blank

Spotřeba pitné vody ve městě dlouhodobě dosahovala limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody. Proto byl společností SmVaK Ostrava před několika lety vybudován nový vrt, značený jako HV-2, který slouží jako náhrada jednoho ze stávajících vrtů s postupně klesající vydatností.

Další vrt v lokalitě, pod označením OVhS-1, byl v roce 2021 sanován a převystrojen na plastovou výpažnici a nerezové výtlačné potrubí. Tento vrt byl využíván více než 80 let, jeho vydatnost postupně vlivem nepřetržitého provozu a stáří klesala. Technický stav původního ocelového vystrojení byl za hranicí životnosti. Tyto investice zajišťují vyšší provozní jistotu pro zásobování města při zvýšených odběrech.

Tři stávající hlubinné vrty u Oder jsou hluboké více než 200 metrů, doplňuje je nejstarší provozovaný vrt hluboký 120 metrů. Díky nově připojenému vrtu a rekonstrukci úpravny vody došlo ke zlepšení situace z hlediska kapacity v době zvýšených, zejména sezonních, odběrů. Zprovoznění nové investice výrazně posílí možnosti rozvoje města a zabezpečenost dodávek pitné vody.

Scroll to Top