V Šumperku zahájila provoz sušárna čistírenských kalů

blank

Sušárna v Šumperku bude zpracovávat čistírenské kaly z celého regionu. Jde o první zařízení svého druhu na severu Olomouckého kraje. Zdrojem tepla pro technologie je kaskáda tří stacionárních litinových kotlů. Díky sušárně bude možné opětovně využívat čistírenské kaly, například jako hnojivo na polích.

„Jsou to dva pásy nad sebou, pod kterými jsou výměníky, nimiž jde horký vzduch nahoru. Ventilátorem se horký vzduch nepřetržitě točí dokola,“ popisuje uvnitř sušárny její vedoucí Miloš Hecl. Na monitoru jsou vidět kamerové záběry z vnitřku pece, ve které se čistírenské kaly vysušují při teplotě přes 80 stupňů Celsia.

„Ta technologie není jenom v nadzemní části, ale je také v té podzemní, kde jsou rozsáhlé bunkry, prostřednictvím kterých kal putuje jednak z podavačů na začátku a stejnou trasou zpátky už vysušený,“ doplňuje ředitel společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk Martin Budiš. Stavba vyšla na 180 milionů korun. Společnost na ni dostala z Evropské unie dotaci 35 milionů.

V Olomouckém kraji nejde o jedinou podobnou stavbu. V Litovli zase staví solární sušárnu kalů, která by měla být hotova v létě 2024. Litovel stavební akci realizuje v areálu čistírny odpadních vod díky dotačním prostředkům. Litovelská čistírna vyprodukuje každý rok okolo 3 000 tun kalů. Výsledný objem by měl klesnout zhruba na osm set tun. Nižší množství kalů usnadní jeho další zpracování.

Zároveň proces sušení materiál takzvaně hygienizuje, o několik řádů sníží množství patogenních látek. Podobnou sušárnu, jakou Litovel vybuduje, si byli už dříve zástupci města a VHS Čerlinka, která čistírnu spravuje, prohlédnout v německém Ortenburgu.

Foto: Buderus Česká republika

Zdroj: Český rozhlas

Scroll to Top