SVS musí zaplatit půl milionu

blank

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval, že Severočeská vodárenská společnost musí zaplatit pokutu půl milionu korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při rekonstrukcí úpravny vody Vrutice. SVS měla zadat sektorovou zakázku mimo zadávací řízení jako podlimitní, přestože ke dni zadání přesahovala zákonem dané limity.

ÚOHS započal hloubkovou kontrolu už v lednu 2021, kdy předmětem bylo několik stavebních akcí, u nichž úřad přezkoumával, zda při uzavíraní smluv zadavatel dodržel ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Postupně ji ÚOHS rozšířil na přezkoumání všech zakázek na obnovu vodárenské infrastruktury, které byly ze strany SVS v období 2018 a 2020 zadávány.

„Po celou dobu kontroly jsme s ÚOHS úzce spolupracovali. Museli jsme připravit velmi rozsáhlý a detailní přehled všech projektů a absolvovali jsme řadu schůzek se zástupci ÚOHS, kde jsme informace ještě upřesňovali a vysvětlovali svá stanoviska,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Úřad prozkoumal 384 veřejných zakázek a vytkl jedno dílčí pochybení. „I když je nám vytýkáno jedno pochybení, kde se s argumentací ÚOHS nemůžeme ztotožnit, je výsledek hloubkové kontroly pro SVS jednoznačně pozitivní. Ukazuje, že při zadávání veřejných zakázek postupuje správně a má dobře nastavené interní směrnice a kontrolní mechanismy,“ dodává Špičák.

Scroll to Top