Evropská komise žaluje šest zemí

blank

Evropská komise žaluje Bulharsko, Irsko, Španělsko, Maltu, Portugalsko a Slovensko kvůli nedokončení revize plánů týkajících se vodních toků, jak to vyžaduje směrnice o vodě, a také plánů týkajících se správy povodňových rizik, jak to vyžaduje směrnice o povodních. Ve věci rozhodne Soudní dvůr Evropské unie.

Směrnice o vodě se zaměřuje na zajištění dobrého stavu evropských vodních útvarů, jejím cílem je snížit a odstranit znečištění a také zajistit dostatek vody pro potřeby lidí i přírody. Jedná se o součást takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55.

Evropská komise zdůraznila, že dodržování směrnice je nezbytné pro připravenost na záplavy a jejich zvládání. Komise už všem šesti zemím poslala v únoru 2023 formální výzvy a upozornila je na to, že plány, které vyžadují směrnice, neaktualizovaly a nepřezkoumaly. Uvedené země povinnosti nesplnily.

Scroll to Top