Nadprůměrné průtoky v povodí Moravy plní nádrže

blank

Průtoky v tocích v povodí Moravy se v současnosti pohybují na normálních až nadnormálních hodnotách. S ohledem na aktuální vysokou nasycenost povodí a také riziko sucha Povodí Moravy v průběhu roku provádí citlivé manipulace na nádržích. Podle podniku je cílem mít v nich optimální množství vody pro případ povodní i sucha.

Jak informuje podnik, vyšší vodnosti se vyskytují ve východní části povodí Moravy. Největší vodnost má nyní řeka Morava v Olomouci, kde průtok dosahuje 262 % dlouhodobého měsíčního průměru. Nadnormální vodnosti jsou také na Moravské Sázavě (187 %), Bečvě (Dluhonice 184 %), Dřevnici (Zlín 152 %) či Olšavě (Uherský Brod 133 %).

V západní části Moravy a v dílčím povodí Dyje jsou průtoky v normálu. Dyjí na přítoku do nádrže Vranov protéká 105 % dlouhodobého měsíčního průměru, Jihlavou v Ptáčově 96 %, Svratkou ve Veverské Bítýšce 110 % a Svitavou v Bílovicích 127 % průměrných únorových hodnot. Nejméně vody teče Veličkou ve Strážnici (66 % dlouhodobého únorového normálu) a Jevišovkou v Božicích (80 %), ale v obou případech lze vodnost hodnotit jako normální v tomto období.

Podnormální vodnost je aktuálně pouze na Trkmance ve Velkých Pavlovicích (44 %). S blížícím se koncem zimy musí být zásoby vody dostatečně, aby nádrže mohly zásobit obyvatele, průmysl, zemědělství vodou a nadlepšovat hladiny v řekách v období sucha. Současně nádrže musí mít dostatek prostoru na zachycení případných povodňových průtoků.

Dispečeři proto citlivě manipulují tak, aby nádrže byly schopné plnit protipovodňovou i zásobní funkci. Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 21 do 100 %. Nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu rekonstrukce. Nádrže Jevišovice s naplněností 21 %, Fryšták s naplněností 55 % a Brno s naplněností 71 % mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů. Na ostatních přehradách se naplněnost zásobních prostor pohybuje mezi 75 a 100 %.

Foto: řeka Morava v Hanušovicích

Scroll to Top