Vodárna Plzeň: výzvy a projekty pro rok 2024

blank

Stovky milionů do vodárenské infrastruktury, revize evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, aktivní personální politika a úsporná opatření v podobě fotovoltaiky. Vodárna Plzeň, která zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel na Plzeňsku, přibližuje pro vodarenstvi.cz aktuální projekty a plány pro rok 2024.

„Troufnu si tvrdit, že se náš obor dokáže v současnosti vypořádat s mnohým, protože se dokážeme opřít o pevnou základnu odborníků a zkušených pracovníků v oblasti vodního hospodářství, nicméně do budoucna bude jistě výzvou zaujmout, přitáhnout, a především vychovat další odpovědné generace pracovníků věnujících se našemu vodohospodářskému segmentu stavebnictví, a na to navázaných činností,“ říká vedoucí kanceláře generálního ředitele Barbora Beranová.

blank

Jaké největší projekty máte pro letošek připravené? Kolik prostředků alokujete na investice?

V letošním roce naše společnost zahájí výstavbu nového vodovodu, kanalizace, vodojemu a čistírny odpadních vod na území městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, za 350 milionů korun. Další nové vodovodní řady za 53 milionů korun vzniknou v souvislosti se zahájením výstavby 0. etapy Vodárenského souboru Švabiny a Holý Vrch. U obnovy infrastrukturního majetku na úpravně vody v Plzni zahájíme akci obnovy čerpacích stanic Bory a Sylván za bezmála 130 milionů korun.

Z investic do provozního majetku stojí za zmínku plánovaná rekonstrukce garáží a zázemí provozu kanalizace na Jateční ulici v plánované výši 25 milionů korun. Dále v letošním roce budeme dokončovat aktualizaci Generelů zásobování vodou a Generelu odvodnění.

blank

Energetická neutralita vodárenských provozů

Jaké největší výzvy před vám stojí z provozního, ekonomického, legislativního nebo personálního hlediska?

Samozřejmě pociťujeme pokračující trend zaváděné legislativy, především ve vztahu k novele stavebního zákona a připravovanému portálu stavebníka, dále ve vztahu k blížícímu se zavedení digitální technické mapy a kontinuálně zavádíme opatření v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Co se týká provozního hlediska, velmi pečlivě sledujeme aktuální vývoj týkající se revize evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, který může pro čistírny a aglomerace nad 10 000 ekvivalentních obyvatel přinést zásadní zpřísnění limitů pro nutrienty a zavést nové limity pro některé specifické polutanty. Zároveň bude pravděpodobně potřeba dosáhnout energetické neutrality těchto provozů.

Fluktuace pod celorepublikovým průměrem

Jaká v současnosti vnímáte největší rizika pro obor? Ať již v politické, legislativní, ekonomické či jiné oblasti.

Troufnu si tvrdit, že se náš obor dokáže v současnosti vypořádat s mnohým, protože se dokážeme opřít o pevnou základnu odborníků a zkušených pracovníků v oblasti vodního hospodářství, nicméně do budoucna bude jistě výzvou zaujmout, přitáhnout, a především vychovat další odpovědné generace pracovníků věnujících se našemu vodohospodářskému segmentu stavebnictví, a na to navázaných činností.

V personální oblasti se pak Vodárna Plzeň dlouhodobě pohybuje pod průměrnou celorepublikovou mírou fluktuace. Jsme rádi, že se nám vzhledem k aktivní personální politice stále daří potřebné pracovní pozice obsazovat v poměrně krátkém čase, nicméně velkým problémem, který na současném trhu práce vnímáme, je prohlubující se nedostatek technicky zaměřených pracovníků zejména v nižších věkových kategoriích. Úzce proto spolupracujeme s vybranými vzdělávacími institucemi, abychom vodárenství přiblížili studentům a motivovali je k práci v oboru.

blank

Fotovoltaika a úprava bioplynu na biometan

Připravujete nebo začali jste realizovat další úsporná opatření, která se promítnou v provozních nákladech, případně budou mít dopad na efektivitu i ekologičnost provozu?

V letošním roce budeme realizovat fotovoltaickou elektrárnu na střechách budov ČOV Plzeň, která zajistí snížení odběrů elektřiny z veřejné sítě, čímž dosáhneme dalšího zvýšení energetické soběstačnosti provozu a navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Podobný projekt začínáme připravovat i pro areál úpravny vody v Plzni na Homolce. V oblasti čištění odpadních vod také zvažujeme možnost úpravy bioplynu na biometan.

Scroll to Top