Liberecký kraj podpoří vodohospodářské akce 18 miliony

blank

Krajští radní vyhlásili program vodohospodářských akcí ve Fondu ochrany vod Libereckého kraje, ve kterém je letos pro žadatele připraveno 18 milionů. Finanční prostředky obce využijí na výstavbu kanalizace, prodloužení vodovodních řadů nebo stavbu nových vodovodů.

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2024, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4 000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ říká radní Václav Židek.

Hlavním zdrojem finančních prostředků při Fondu ochrany vod jsou poplatky za odběr podzemní vody na území kraje. „V případě splnění základních kritérií bude poskytnuta účelová investiční dotace až do 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1 800 000 korun. Za poslední roky jsme podpořili všechny žádosti, jsme připraveni případně hledat další prostředky. Pro mne je klíčové rozvíjet vodohospodářskou infrastrukturu v kraji, jak jen to je možné, a budu hledat podporu pro každý připravený projekt,“ doplňuje Židek.

Kraj loni podpořil například město Dubá, Vodohospodářské sdružení Turnov nebo obce Dolní Řasnice a Poniklá. Díky dotacím municipality prodloužily kanalizaci, přepojily čerpací stanici odpadních vod nebo opravily vodovod.

 

Scroll to Top