120 milionů do vodárenství na Novojičínsku

blank

Více než 92 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 42 milionů do kanalizací a čistíren. Takový je pro letošní rok investiční plán Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava na Novojičínsku.

Jak informuje mluvčí vodařů Marek Síbrt, nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude sanace stavební části a modernizace technologického zařízení vodojemu Červený kámen mezi Lichnovem a Štramberkem za 28 milionů korun.

Dále projde rozsáhlou přestavbou za 18 milionů vodojem v Bravinném u Bílovce. Ve Frenštátě pod Radhoštěm SmVaK Ostrava zmodernizují kalové hospodářství čistírny odpadních vod za více než 17 milionů korun. Kromě toho zde společnost opraví kanalizační síť v Nádražní ulici za 20 milionů korun. Další investiční akce vodaře čekají v Odrách, ve fulnecké části Jestřabí nebo v Bernarticích nad Odrou.

36 milionů do kalového hospodářství v Kopřivnici

V prosinci společnost dokončila další významnou investici v Kopřivnici. Čistírna odpadních vod zde disponuje novou linkou pro odvodňování kalu, která kapacitně odpovídá danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu je zvýšena ekologičnost místního provozu. Realizací investice je dosahováno vyššího stupně odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný odvodněný kal je zakrytý, čímž se omezí negativní vlivy na okolí. Náklady akce, která začala na jaře, dosáhly 36 milionů korun. Nová linka odvodňování kalu zcela odpovídá potřebám daného provozu a nárokům na něj kladené z hlediska efektivity fungování a ekologičnosti provozu.

Více než miliarda do infrastruktury

V součtu obnovujících oprav a investic směřuje v roce 2024 do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Za posledních deset let směřovalo do vodárenské infrastruktury vlastněné a provozované SmVaK Ostrava 7,6 miliardy korun. Plánovaná částka pro rok 2024 představuje meziroční zvýšení o zhruba 70 milionů korun.

Scroll to Top