Zdražení o 6,5 % na Jesenicku

blank

„Dlouhodobě usilujeme o férové vztahy s odběrateli. Transparentnost v kalkulování vodného a stočného je právě tím momentem, kdy to zákazník ocení nejvíc. A dvojnásob důležité je to v časech, kdy rodinné a firemní rozpočty čelí nárůstu cen prakticky všeho,“ vysvětlují k novým cenám vody VAK Jesenicka.

Stejně jako na řadě dalších míst se také jeseničtí vodaři museli poprat se zdražujícími vstupy a zvýšením sazby DPH. „Cenu ovlivňuje zejména nárůst provozních nákladů, dále větší potřeba obnovy, oprav a údržby stávající vodohospodářské infrastruktury a také zvýšení sazby DPH. Největší inflační nárůst je u poplatků za odběr povrchové vody ze Šumného a Borového potoka (+ 30 %), nárůst nákladů na likvidaci čistírenských kalů (+ 15 %) a také nárůst nákladů na pořízení a servis vodoměrů (+ 40 %),“ vysvětluje ředitelka VAK Lenka Podhorná.

Za kubík vody odběratelé nově zaplatí 113,69 Kč, včetně DPH. Průměrná čtyřčlenná rodina si připlatí zhruba tisícovku ročně. „Věříme, že naši odběratelé ocení, že při plánování kalkulací vodného a stočného vždy uvážlivě bilancujeme jak provozní a investiční potřeby společnosti, tak únosnost pro naše odběratele. Naše ceny vodného a stočného se dlouhodobě nachází pod celorepublikovým průměrem. V porovnání s partnerskými i sousedními vodárenskými společnostmi patří naše ceny  i po navýšení stále mezi jedny z nejnižších“, říká Lenka Podhorná.

VAK vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná. Prameniště a přiváděcí řady surové vody zasahují také do Mikulovic a Vápenné.

Scroll to Top