VAS: Příprava na ESG reporty a propojování soustav

blank

Vodárenská akciová společnost (VAS) dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Její služby využívá více než 700 obcí na Blanensku, Brněnsku, Jihlavsku, Třebíčsku, Znojemsku a Žďársku, s čímž souvisí nutnost odpovídajících investic do obnovy a rozvoje infrastruktury.

„Projekty realizujeme průběžně ve spolupráci s našimi akcionáři, tedy vlastníky vodovodní a kanalizační infrastruktury. Reagujeme na jejich zájmy a potřeby. Do nájemného letos putuje zhruba 800 milionů, a tyto prostředky jsou investovány do obnovy vodárenské infrastruktury,“ říká pro vodarenstvi.cz vedoucí marketingu a komunikace Iva Librová.

Jedním z velkých projektů je propojování vodárenských soustav na jihu Moravy a na Vysočině. V září 2021 totiž uzavřely Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území obou regionů.

blank

Foto: VAS získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Cenu společnosti udělilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky ve 22. ročníku soutěže.

Modernizace čistíren

„Z dalších projektů taktéž pokračují rekonstrukce čistíren odpadních vod, například čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou, ve zkušebním provozu po rekonstrukci je čistírna odpadních vod Boskovice a další. Budujeme také dešťové zdrže pro zabránění toku znečištěných vod do toků při velkých dešťových událostech,“ přibližuje další plány VAS Librová.

Letošní rok bude pro moravské vodohospodáře také ve znamení příprav na ESG reporty. „Čeká nás reakce na plnění závazků plynoucích z dokumentu Zelená dohoda pro Evropu, a to zejména v oblasti plnění závazku emisní neutrality snižováním spotřeby energií. Budeme připravovat také opatření, ke kterým nás bude zavazovat připravovaná novela Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (EU Taxonomie). Tyto výzvy jsou velmi významné, a to nejen pro letošní rok,“ uvádí dále vedoucí komunikace.

blank

Foto: Dar znojemské nemocnici. Řadu let VAS pomáhá v regionu, kde provozuje vodovody a kanalizace, na těch nejpotřebnějších místech.

Monitoring léčiv v odpadních vodách

Společnost, která patří mezi deset největších vodárenských společností v České republice a zaměstnává tisícovku lidí, chce zároveň pokračovat v započatých výzkumných projektech, které se zaměřují na sledování léčiv v odpadních vodách, toxicitu odpadních vod nebo výzkum přítomnosti mikroplastů v pitných vodách.

Stejně tak VAS myslí na úsporná opatření a jako během předchozích let buduje nezávislé zdroje energie, kogenerační jednotky na spalování bioplynu na čistírnách odpadních vod, fotovoltaické panel nebo tepelná čerpadla. Například v Blansku vznikl projekt malé vodní elektrárny, která využívá spádu vyčištěných odpadních vod, díky čemuž společnost získává přibližně čtvrtinu energie potřebné pro fungování čerpadel.

Vodaři jsou si také dobře vědomi aktuálních rizik v oboru. „Z našeho pohledu je to neustále se měnící legislativa, která ne vždy je důkladně připravena k realizaci potřebných opatření. Zároveň je pro obor velmi důležitý vývoj cen energií, protože tvoří významnou složku naší činnosti,“ uzavírá Librová.

Scroll to Top