Praha pokračuje v projektu rozšíření ÚČOV

blank

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) ohledně vybudování Nátokového labyrintu – levý břeh, který je další etapou projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Společnost zajistí kompletní realizaci záměru, konkrétně veškerou inženýrskou činnost a také technický dozor.

„Uzavíráme smlouvu na Nátokový labyrint na levém břehu Vltavy v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět. Předpokládaný termín začátku realizace je do jednoho roku od podpisu a odhadovaná doba stavby pak bude následně 34 měsíců,“ říká radní pro oblast infrastruktury Michal Hroza. Záměr schválilo zastupitelstvo v polovině prosince.

V srpnu 2023 také radní pověřili PVS uskutečněním etapy nazvané Stávající vodní linka, která je také součástí dlouhodobého projektu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV. Nyní rada pověřila PVS na základě Smlouvy o spolupráci, aby zajistila výstavbu také aktuální etapy Nátokový labyrint – levý břeh. Aktuální investiční akce umožní vybudovat novou šnekovou čerpací stanici.

Scroll to Top