VAK Hradec Králové proinvestují 320 milionů

blank

Vodovody a kanalizace Hradec Králové informují, že letos obnoví a zmodernizují majetek za 320 milionů korun a dalších 6 milionů korun použijí na splátky předplaceného nájemného, které společnosti v minulých letech poskytl její provozovatel, Královéhradecká provozní.

VAK Hradec Králové pokračují ve stamilionových investicích do vodárenské infrastruktury. K nejvýznamnějším plánovaným akcím pro rok 2024 patří dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu z úpravny vody na Orlici do vodojemů na Novém Hradci Králové. Podle vodařů se jedná o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.

Desítky staveb ve východočeském regionu

Dále pokračuje modernizace první etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve. Bude také dokončena výstavba další akumulační nádrže vodojemu Chlumec nad Cidlinou, kde je cílem zvýšit zabezpečenost v zásobení pitnou vodou v západní části okresu Hradec Králové. Společnost rovněž přistoupí k intenzifikaci čistíren odpadních vod ve Smiřicích, nebo Libčanech, která kromě toho ještě čistí odpadní vody z obce Hvozdnice.

Jak uvádí VAK, obě zařízení mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel. Ta však není dostatečná pro další rozvoj výstavby. Společnost chystá další desítky staveb v Hradci Králové, Nechanicích, Stěžerách, Třebechovicích pod Orebem, Předměřicích nad Labem a Libranticích.

Na financování investiční výstavby VAK použijí 265 milionů korun z ročního nájemného provozovateli Královéhradecké provozní, 7 milionů korun ze zůstatku z roku 2023, 24 milionů korun z dotace ministerstva zemědělství a stejnou částku z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice vodovodů a kanalizací.

Čtvrt miliardy ročně do obnovy a modernizace infrastruktury

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení patří k základním prostředkům pro zajištění dodávky kvalitní pitné vody a bezpečného odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto za posledních patnáct let investovala do svého majetku 3,7 miliardy korun, což je v průměru téměř 250 milionů korun ročně. Konkrétně, investiční výdaje v roce 2023 činily 420 milionů, což bylo nejvíce za posledních 13 let,“ říká ředitel Jiří Šolc

Vodovody a kanalizace Hradec Králové vlastní vodárenskou infrastrukturu na území okresu Hradec Králové a její vodovody částečně zasahují do okresů sousedních, kterými jsou Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Kolín, Nymburk, Jičín, Trutnov a Náchod.

Scroll to Top