Karlovarský kraj: granty pro ochranu životního prostředí

blank

Karlovarský kraj bude i v roce 2024 vyhlašovat dotační programy za 25 milionů v oblasti životního prostředí, mezi které patří podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, realizace drobných vodohospodářských ekologických akcí, opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, likvidace invazivních druhů rostlin a podpora včelařství.

Příjem žádostí bude zahájen 1. a 6. února. „Cílem programů z oblasti životního prostředí je zmírnit dopady klimatických změn na území Karlovarského kraje. Na odbornou péči o zeleň a zajištění opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině jsme vyčlenili šest milionů korun, na protipovodňová opatření si mezi sebou žadatelé rozdělí 1,5 milionu korun. Dále podpoříme částkou čtyři miliony korun likvidaci invazivních druhů rostlin, abychom dosáhli biodiverzity, která je důležitá pro správně fungování přírody. A v neposlední řadě podpoříme dvanácti miliony korun budování zdrojů pitné vody, výstavbu nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod či veřejných kanalizací a další vodohospodářské akce,“ říká náměstek hejtmana Karel Jakobec. Příjem žádostí do programu na podporu včelařství bude spuštěn 11. června. „Prostřednictvím tohoto titulu se snažíme o stabilizaci a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a celkové zlepšení tzv. opylovací služby rostlin na území regionu,“ doplňuje Jakobec.

Scroll to Top