Hladík se setkal se zaměstnanci CHKO Moravský kras

blank

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil Blanensko a Boskovicko a při této příležitosti se setkal se zaměstnanci CHKO Moravský kras a vyslechl si připomínky k problému znečištění podzemních vod. Navštívil také oblast Macochy a Punkevní jeskyně.

„Punkevní jeskyně a propast Macocha patří mezi to nejkrásnější z přírodního bohatství na našem území. Ročně tuto lokalitu navštíví více než sto dvacet tisíc návštěvníků, kteří si mohou projít krápníkové jeskyně a zažít plavbu na podzemní řece Punkvě. Jsem rád, že pracovníci CHKO a Správy jeskyní ČR dbají nejen na zachování této krásy, ale i o živočichy, kteří zde mají svůj domov. Například v Domě přírody Moravského krasu pořádají výukové programy 196 dní v roce a díky vnitřní i venkovní expozici mohou návštěvníkům lépe přiblížit místní přírodu. Musím velmi ocenit i práci speleologů při bádání a prozkoumávání nových jeskyní, o kterých se ani nevědělo. Správa CHKO dlouhodobě řeší problém s nočním driftováním aut na parkovišti u propasti Macocha, které ruší obyvatele přilehlých obcí. Společně jsme řešili, jak této zábavě zamezit,“ okomentoval návštěvu ministr.

Zachování přírodních hodnot 

Punkevní jeskyně jsou jednou z nejnavštěvovanějších přírodních lokalit. „Bylo nám velkým potěšením přivítat pana ministra na území Moravského krasu v Punkevních jeskyních, která je jednou z nejnavštěvovanějších přírodních lokalit na našem území. Otevřená je téměř celoročně. Ukázali jsme panu ministrovi nejen přírodní charakter jeskyně, ale samozřejmě jsme hovořili také o tom, jakým způsobem se snažíme chránit a zachovat přírodní hodnoty, které zde jsou,“ uvedl k prohlídce odborný pracovník Správy jeskyní České republiky Petr Zajíček.

Prohlídka areálu čistírny

Hladík se také zúčastnil prohlídky areálu čistírny odpadních vod a kompostárny v Blansku. „Je pro nás důležité, že bioodpad vyprodukovaný v Blansku umíme přímo ve městě přeměnit na dále využitelný kompost. Máme odbyt pro veškerý odpad z ploch veřejného prostranství. Vítaná služba je to také pro obyvatele města. Ti, kteří platí poplatky za odpad, navíc mají možnost si v kompostárně zdarma odebrat hrubý kompost ve stejném množství, v jakém přivezou bioodpad vyprodukovaný v jejich domácnosti či na zahradě,“ popsal fungování kompostárny starosta Blanska Jiří Crha.

Osvěta pro studenty: jaderný odpad, pyrotechnika, PET lahve 

Se studenty v Boskovicích Hladík řešil nakládání s jaderným odpadem, dopad petard na přírodu nebo zálohování PET lahví. Diskuze s ministrem proběhla při výuce environmentální výchovy pro čtvrté ročníky. „Jsme rádi, že máme možnost předávat čtvrtým ročníkům základy ekologie. Tento předmět pojímáme z části jako projektové vyučování. To znamená, že řešíme také témata, která si studenti zvolili sami, a během roku na nich pracují tak, jako kdyby šlo o jejich vlastní projekty. Samozřejmě se v průběhu roku věnujeme tématům, které jsou součástí obsahu učiva, například ekosystémům, přírodním zdrojům energie, problematice odpadů nebo klimatickým změnám,“ doplnila ředitelka Střední pedagogické školy Boskovice Leona Valterová.

Scroll to Top