Sucho a nedostatek srážek, Povodí Ohře opět monitoruje situaci

blank

Vodohospodáři Povodí Ohře vlivem dlouhotrvajícího sucha a nedostatku srážek v aktuálním období průběžně prověřují situaci vodních toků ve své správě. U některých z nich totiž dochází k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí. Podnik o tom informuje vodoprávní úřady. Vodohospodáři dále dávají s ohledem na příslušný zákon ke zvážení možnost omezení či zákazu odběrů povrchových vod realizovaných z těchto toků i jiných nakládání s povrchovými vodami, která snižují množství vody v těchto tocích.

Více informací zde.

Scroll to Top