Povodí Vltavy k CSR: aktivní zaměstnanci a odpovědné zadávání zakázek

blank

Nedílnou součástí činnosti vodohospodářských společností je společenská odpovědnost. Redakce vodarenstvi.cz proto v uplynulých měsících oslovila největší oborové firmy a podniky Povodí, přičemž se zajímala o to, jakým nejvýznamnějším projektům v této oblasti se věnují, jak se do společenské odpovědnosti snaží aktivně zapojovat zaměstnance nebo jak přistupují k firemnímu dobrovolnictví.

Povodí Vltavy se dlouhodobě snaží o zapojení studentů při realizacích, organizuje  exkurze škol na zajímavých vodohospodářských stavbách a při veřejných zakázkách používá veškeré prvky odpovědného zadávání. Při tomto procesu podnik nastavuje zadávací podmínky tak, aby se dodavatelé i celý poddodavatelský řetězec choval odpovědně. Vodohospodáře zároveň těší proaktivní přístup zaměstnanců, kteří se pravidelně účastní akcí, jako jsou Ukliďme svět, Čistá řeka Sázava, Čištění Vltavy nebo Čistá Berounka

Jakým nejvýznamnějším projektům nebo pilířům v oblasti společenské odpovědnosti se Váš podnik Povodí dlouhodobě věnuje v ekonomické, sociální nebo enviromentální oblasti?

Povodí Vltavy se odpovědnému zadávání věnuje od roku 2015. Začali jsme s požadavky na zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce, následně osob na trhu práce znevýhodněných (osob se záznamem v rejstříku trestů). Snažíme se o zapojení studentů při realizacích či o exkurze škol na zajímavých vodohospodářských stavbách. V neposlední řadě se věnujeme rovným podmínkám v poddodavatelském řetězci včetně plateb, k tomu využíváme transparentních účtů. Samozřejmě v zadávacích podmínkách podporujeme druhotné využití materiálů.

Jaké nejvýznamnější projekty společenské odpovědnosti v současnosti realizujete nebo připravujete?

Aktuálně realizujeme nejvýznamnější stavební akci VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod. Jejím předmětem je realizace opatření na Orlíku a v horním vzdutí Kamýku, jejichž účelem je zajistit bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a ochrana před negativními účinky povodňových průtoků. Jedná se o jedinečnou vodohospodářskou stavbu s celkovými náklady 1,8 miliardy. U této veřejné zakázky byly použity veškeré prvky odpovědného zadávání, které Povodí Vltavy využívá. Je tedy vidět, že na takto velkých a strategicky zásadních akcích se dá bez větších problémů odpovědné zadávání uplatnit. Zadávacímu řízení předcházelo několik kol předběžných tržních konzultací.

Další připravovanou akcí, která stojí za zmínku, je nový areál provozního střediska Strakonice, kde je zhotovitel projektové dokumentace vybírán formou soutěže o návrh. Předmětem otevřené architektonické soutěže je návrh nového provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby Povodí Vltavy, včetně koncepce interiéru (vestavěného i volného nábytku). Naším přáním je nejen u této stavby jít příkladem v šetrnosti k životnímu prostředí a hospodaření s vodou. Provozní areál Povodí Vltavy ve Strakonicích by měl být vzorem udržitelné výstavby nejen pro veřejný sektor. Předpokládané investiční náklady jsou 85 milionů. Vybírali jsme z 57 architektonických návrhů.

Jakým způsobem se podnik snaží do problematiky zapojovat zaměstnance? Vyhlašujete grantové výzvy pro zaměstnance aktivní v neziskové sféře?

Odpovědné zadávání má státní podnik Povodí Vltavy ve strategii. Na její tvorbě se podílí zaměstnanci na různých úrovních. Snažíme se jim vysvětlit přínosy odpovědného zadávání a jsme přesvědčeni, že to vnímají jako příležitost, kdy mohou při svojí každodenní činnosti udělat něco navíc, co může lidem okolo nás prospět.

Řada společností zprostředkovaně poskytuje práci nebo zakázky dodavatelských organizacím. Jak se zaměřujete na osvětu těchto skupin spolupracovníků v oblasti společenské odpovědnosti?

Jako státní podnik se musíme řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň máme i pro veřejné zakázky malého rozsahu pravidla, která jsou platná pro celý resort ministerstva zemědělství. Při zadávání podmínky tak, aby se dodavatelé i celý poddodavatelský řetězec choval odpovědně.

Samozřejmě nastavené podmínky kontrolujeme a v případě porušení uplatňujeme sankce. Zpočátku nesli někteří dodavatelé tento přístupu poněkud nelibě, ale nyní už to snad berou všichni tak, že odpovědné zadávání ke státnímu podniku Povodí Vltavy patří a dodavatelé, tedy naši obchodní partneři, to musí respektovat.

Jaký je postoj/přístup podniku k firemnímu dobrovolnictví?  

Jednoznačně pozitivní. Mnoho zaměstnanců se pravidelně zúčastní dobrovolnických akcí u iniciativy Ukliďme svět, ukliďme Česko! a zapojují se do úklidu břehů orlické vodní nádrže. Podnik je také dlouholetým partnerem a podporovatelem dobrovolnických aktivit se vztahem k vodě, jako jsou Čistá řeka Sázava, Čištění Vltavy, Čistá Berounka.

 

Scroll to Top