Mimořádná manipulace na Kamýku

blank

Vodohospodáři od pátku 17. do pondělí 20. listopadu provedou plánované snížení hladiny v nádrži Kamýk na úroveň 280,30 metru nad mořem, což je o 1,80 metru pod úrovní minimální hladiny zásobního prostoru. Stojí za tím modernizace lávky v Solenicích a rekonstrukce ČS Solenice.

Ke snížení hladiny na zmiňovanou úroveň dojde také od 24. do 27. listopadu a od 9. do 10. ledna. Podnik žádá veřejnost a soukromé i veřejné subjekty s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Kamýk, aby s dostatečným předstihem zajistily svá zařízení a plavidla a přizpůsobily své aktivity s ohledem na mimořádné snížení hladiny.

Nádrž Kamýk nad Vltavou byla vybudována v letech 1956 až 1962 především kvůli vyrovnávání špičkových odtoků z Orlické vodní elektrárny. Nádrž o objemu 12,9 milionu kubíků vody a rozloze 195 hektarů slouží nejen jako vyrovnávací stupeň, ale také k výrobě elektrické energie, odběrům pitné vody, nadlepšování průtoků v řečišti pod hrází, přispívá k ochraně území pod přehradou před velkými vodami a částečně pro rekreaci, vodní sporty a plavbu.

 

Scroll to Top