V Programu péče o krajinu zůstane 200 milionů korun

blank

27 let pomáhá Program péče o krajinu české krajině skrz dotace do drobných záchranných opatření. Na podporu kroků napomáhajících přírodě by měla jít v roce 2024 stejná částka jako letos, 200 milionů korun. Program slouží zejména k financování péče o chráněné krajinné oblasti i další chráněná území.

„Jsem rád, že se nám podařilo v návrhu státního rozpočtu pro Program péče o krajinu udržet stejnou částku jako v letošním roce, tedy dvě stě milionů korun. Díky nim se je možné zajistit péči o nejcennější lokality chráněných druhů rostlin a živočichů nebo o zraněná zvířata v záchranných stanicích,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program péče o krajinu (podprogram PPK B) je zčásti určen také pro realizaci drobných opatření a projektů lesníků a zemědělců, obcí i neziskových organizací, která napomáhají vzácným druhům rostlin a živočichů. „Podporujeme tvorbu drobných vodních prvků, výsadby dřevin ve volné krajině, péče o památné stromy či péče o cenné přírodní lokality. Pro rok 2024 se na podporu drobných opatření v krajině počítá opět s částkou 27 milionů korun,“ dodal Hladík.

Změna je v dřívější výzvě pro žadatele. „Novinkou oproti předchozím rokům je, že výzvu pro podávání žádostí o dotaci spouštíme již dnes, aby žadatelé mohli na projekty čerpat peníze v novém roce co nejdříve. Právě pozdní vypisování výzev žadatelé v minulých letech oprávněně kritizovali. Kdo rychle dává, dvakrát dává, v ochraně přírody rozhodně platí,“ doplňuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Scroll to Top