Ministr zemědělství Výborný ocenil práci vodohospodářů

blank

O České republice se říká, že je střechou Evropy, tedy, že téměř veškerá povrchová voda z našeho území odtéká do okolních zemí. O to více si podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) musíme vážit práce vodohospodářů, kterým vděčíme za vodní blahobyt, který máme i přesto, že jsou naše vodní zdroje omezené. Výborný to uvedl v souvislosti se Zprávou o stavu vodního hospodářství České republiky, kterou schválila Vláda ČR.

„Voda je základem života a povinností nás všech je ji chránit, zadržet a zajistit její kvalitu a dostatek pro budoucí generace. Mým cílem je i nadále prodlužovat vodovodní a kanalizační síť, aby mělo stále více lidí přístup ke zdravé pitné vodě,“ říká Výborný.

Důležitou prioritou podpory ministerstva jsou pozemkové úpravy. „Hlavním cílem v roce 2022 bylo dlouhodobé zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží nebo mokřadů. K loňskému roku jsme v rámci pozemkových úprav řešených od roku 1991 vybudovali vodohospodářská opatření na ploše více než 793 hektarů a protierozní opatření na asi 885 hektarech. Celkem jsme tato opatření podpořili 406 miliony korun,“ doplňuje Výborný.

 

Scroll to Top