Svátek vodáků je tady: sjezd Moravice 16. a 17. září

blank

Povodí Odry díky aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta udělilo zelenou zářijovému sjezdu Moravice. Tradiční akce proběhne 16. a 17. září. Povodí Odry bude vypouštět zvýšený průtok 13 kubíků vody za sekundu od nádrže Kružberk a průtok 2,5 metru za sekundu od jezu Podhradí v sobotu 16. září od 8:00 do 12:00 a v neděli 17. září od 7:00 do 11:00.

Vodohospodáři zároveň upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit. Všichni registrování účastníci mají povolení ke vstupu na pozemky podniku, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Scroll to Top