Modrá zpráva: Klesla spotřeba vody v českých domácnostech

blank

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022. Ve zprávě dále stojí, že v roce 2022 klesla spotřeba vody v českých domácnostech, a to o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. V porovnání s vyspělými společnostmi světa jde o nízkou spotřebu vody, kterou může být problematické do budoucna dále snižovat, především z hygienických důvodů.

Průměrná cena bez DPH pro vodné byla loni 46,10 korun za metr krychlový, pro stočné 41 korun za kubík. Výši cen výrazně ovlivňuje přístup vlastníků vodovodů a kanalizací k obnově a zajištění technického stavu této infrastruktury.

Díky dalšímu prodloužení vodovodní sítě v loňském roce o 808 kilometrů dosáhla délka vodovodních řadů 81 005 kilometrů. V roce 2022 tak bylo v České republice zásobováno z vodovodů 10,1 milionu obyvatel, což znamená téměř 96 %.

Délka kanalizační sítě se loni prodloužila o 1014 kilometrů, a dosáhla délky 51 568 kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo v loňském roce téměř 9,2 milionu obyvatel, což je 87,3 % z celkového počtu obyvatel.

Ročenka podává komplexní přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti uvedených ministerstev. Uvádí porovnání, trendy vývoje, seznamuje s aktuálním hospodařením s vodou, využíváním vodních zdrojů, zajištěním vody, informuje o aktuálních hydrologických extrémech, aktuálním vývoji v oblasti vodovodů a kanalizací a poskytnutých finančních podporách.

Scroll to Top