Modrá zpráva: více než 11 miliard od státu do vodního hospodářství

blank

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022. V takzvané Modré zprávě stojí, že se loni domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 % obyvatel. Ministerstva zemědělství, životního prostředí a dopravy, které mají tuzemské vodní hospodářství v gesci, na jeho rozvoj vynaložily 11,2 miliardy.

Dotace ministerstva zemědělství představovaly 42 % (4,6 miliardy), dotace v gesci ministerstva životního prostředí 53 % (téměř 6 miliard), pěti procenty se podílelo i ministerstvo dopravy (577 milionů). Na vědu a výzkum v této oblasti šlo téměř 256 milionů korun, z toho 35 % z rozpočtu ministerstva zemědělství (91 milionů), 40 % z ministerstva životního prostředí (102 milionů) a 25 % z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (63 milionů).

Ročenka podává komplexní přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti uvedených ministerstev. Uvádí porovnání, trendy vývoje, seznamuje s aktuálním hospodařením s vodou, využíváním vodních zdrojů, zajištěním vody, informuje o aktuálních hydrologických extrémech, aktuálním vývoji v oblasti vodovodů a kanalizací a poskytnutých finančních podporách.

 

Scroll to Top