Sedmnáct nových tůní na Bruntálsku a Opavsku

blank

Sedmnáct tůní nechali letos v létě za 1,5 milionu korun vyhloubit vodohospodáři z Lesů České republiky. Díky nim je zpomalen odtok vody z krajiny, zlepšeno lokální klima, tůně vytvářejí dobré podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy. Stavby jsou součástí dlouhodobého programu Vracíme vodu lesu.

Tůně mají různý tvar a velikost. Na bezmála 2,5 tisících metrech čtverečních mohou zadržet až 1 700 metrů krychlových vody, informují Lesy ČR. „Zvolili jsme přírodě blízký způsob úpravy břehů, což znamená, že půda není uhlazená, ale naopak zvrásněná s různými členitými prvky, jako jsou pařezy, kmeny a větve. Ty poskytují úkryt drobným živočichům, stejně jako několik nových okolních zimovišť a broukovišť, tedy hald větví spojených se zeminou,“ říká Pavel Němčanský, vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.

blank

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných toků u nás, jedná se o více než 38 000 kilometrů říček, bystřin a potoků. „Obnovujeme a udržujeme stovky mokřadů, tůní i rybníků. Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů. Česko je střechou Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit,“ přibližuje podnik strategii zadržování vody v krajině.

Scroll to Top