SmVaK Ostrava sanovaly vodojem v Opavě-Komárově

blank

Více než pět milionů korun investovaly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava do vodojemu v opavské městské části Komárov. Podle mluvčího Marka Síbrta byl objekt po třiceti letech spolehlivého provozu v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Jedná se o další stavební akci firmy, která pro letošní rok na investice alokovala více než 650 milionů, více než 300 milionů míří do oprav. Všechny prostředky pochází z vlastních zdrojů.

Komárovský vodojem má dvě komory s kapacitou 250 metrů krychlových pro každou z nich. Pitná voda do něj směřuje z páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu, konkrétně z I. větve Kružberského skupinového vodovodu. Z hlediska volné kapacity zdrojů, úpraven vody a distribučního systému má Ostravský oblastní vodovod nezpochybnitelný nadregionální význam. Zdrojově voda pochází z údolní nádrže Kružberk, následně je upravována v Úpravně vody Podhradí, odkud je distribuována do vodovodního systému.

Na objektu se podepsal zub času

„Důvodem, proč jsme k celkové sanaci přistoupili, byl nevyhovující technický stav spočívající například ve špatném stavu zastřešení a zateplení manipulační komory, nevyhovující bylo také opláštění vrchní části akumulačních nádrží, poškozené byly také omítky a stropy manipulační komory, obnažené byly výztuže stropních konstrukcí. Výměnu potřebovala také elektroinstalace objektu včetně ochrany před bleskem,“ vysvětluje vedoucí oddělení investic Dalibor Jurčák.

Během sanace byla například sejmuta zemina z akumulačních komor, vybudováno jejich nové střešní opláštění, opravou prošel i střešní plášť nad manipulační komorou včetně vyspravení atiky a oplechování. Vyměněny byly všechny dveře v objektu nebo schodiště či všechny vnitřní omítky stěn a stropů.

Masivní investice do infrastruktury

K významným investičním akcím na Opavsku v roce 2023 patří i rozsáhlá obnova vodovodní infrastruktury v nedalekých Malých Hošticích. Od roku 2000 SmVaK Ostrava vložily do výroby a distribuce pitné vody téměř šest a půl miliardy korun. Téměř pět a půl miliardy směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 12 miliard korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu majetku.

Scroll to Top