Boskovická ČOV má o polovinu vyšší kapacitu

blank

Boskovice se mohou dále rozvíjet a rozšiřovat plochy pro bydlení či průmysl. Pomohl k tomu investiční projekt Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí Boskovice. Cílem rekonstrukce bylo zvýšení kapacity přibližně o 50 %, tedy z 13 000 ekvivalentních obyvatel na plánovaných 20 000. Moderní technologie nyní přinesou úspory elektrické energie, jejíž cena narostla v souvislosti s energetickou krizí.

„Stavba, jejímž investorem je Svazek vodovodů a kanalizací města a obcí Boskovice, začala v říjnu roku 2021 a dokončena by měla být nyní v září,“ přiblížil ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Petr Fiala. VAS je provozovatelem čistírny. „Kvůli zvýšení kapacity čistírny odpadních vod byla vybudována nová aktivační a dosazovací nádrž. Nyní tedy bude mít čistírna odpadních vod tři aktivační a tři dosazovací nádrže. Ve všech jsou osazeny nové technologie pro zajištění biologického čištění splaškových vod dle úředně stanovených limitů,“ vysvětlil dále Fiala.

Kromě aktivačních nádrží byly postaveny ještě další objekty, k nimž patří svozový objekt, deponie kalu a písku, měrný Parshallův žlab pro měření odlehčených vod z dešťových zdrží, dávkování síranu, rozdělovací objekty pro aktivační a dosazovací nádrže, potrubní rozvody a elektrotechnologická část včetně řídícího a přenosů na centrální dispečink. Součástí byla také rekonstrukce stávajících objektů dmýchárny, česlovny, kalového hospodářství a terénní úpravy s oplocením.

blank

Úspornější dmychadla

Čistírna nyní disponuje modernějším typem dmychadel pro dodávky stlačeného vzduchu do aktivačních nádrží. „Tyto stroje jsou energeticky velmi náročné a zajišťují největší spotřebu elektrické energie při provozování čistírny. Vzhledem k potížím a cenám za energie, byla dohodnuta změna jejich typu za účinnější, které při vyšším výkonu spotřebují méně elektrické energie, ale za vyšší pořizovací cenu. Zvýšení investičních nákladů se nám ale při zastropené ceně elektriky vrátí za 2,6 roku,“ vysvětlil Fiala.

Nově se napojí Skalice nad Svitavou

Podle vodařů bylo klíčové, že se s výstavbou začalo vlivem růstu cen včas. „Státní fond životního prostředí od příštího roku zvažuje podstatné snížení dotací na intenzifikace čistíren odpadních vod. Díky tomu, že se v letech 2020-2021 podařilo přípravu rekonstrukce čistírny odpadních vod urychlit a akci se podařilo vysoutěžit velmi brzy, ušetřilo město desítky milionů korun. Navíc nebylo nutné vydávat zákazy k připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu proto, že by čistírna již nemohla čistit větší objem odpadní vody,“ doplnil Fiala. Intenzifikace proběhla za plného provozu čistírny, na kterou se nově napojí také Skalice nad Svitavou.

blank

Scroll to Top