Jak na dvousložkovou cenu za vodné a stočné?

blank

Zdeněk Procházka z Vodovodů a kanalizací Vyškov na konferenci Obnova vodohospodářské infrastruktury 2023 v Drnovicích u Vyškova hovořil o dvousložkové formě vodného a stočného. Představil také návrhy, jak tento podle jeho názoru spravedlivější systém pro rozložení nákladů na údržbu a obnovu vodárenského infrastruktury mezi všechny odběratele, implementovat v našem prostředí.
Podle něj by se měl podíl pevné složky postupně zvýšit na 50 % ekonomicky oprávněných nákladů za dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní. Dle jeho názoru by z dlouhodobého hlediska měla být dvousložka povinná, protože je spravedlivější z hlediska podílu odběratelů s nízkými nebo marginálními odběry na nákladech, které infrastruktur vyžaduje. Aktuálně odběratelé s vyšší spotřebou fakticky dotují ty, kteří odebírají méně. Jednosložkový systém plateb je podle něj svým způsobem dotace.
Podle Procházky navíc zavedení dvousložky v rozumných parametrech neovlivní ceny ani tržby vodárenských společností. Případné sociální dopady by měl řešit sociální systém. Aktuálně nastavený systém vodárenské společnosti nemotivuje, aby dvousložkovou formu implementovaly.
Dvousložka by lépe kryla základní náklady všech odběrných míst. Zároveň by bránila destabilizaci systému během suchých period, kdy lidem s minimálními odběry dojde voda ve studnách a přepojí se na veřejné vodovody.

Scroll to Top