Pokračuje rozšiřování tachovského vodovodu

blank

Skupinový vodovod Tachov, který zásobuje pitnou vodou 23 000 obyvatel Tachovska, se dočkal rozšíření a letos se něj napojily Boječnice u Boru a Souměř u Stráže. Informovaly o tom Vodovody a kanalizace Karlovy Vary. 

Díky investicím Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech se vybudovaly dva nové přivaděče pitné vody, z Nového Dvora do Boječnic o délce 1,5 kilometru a z vodojemu Stráž do Souměře o délce 1,16 kilometru. V Boječnicích vodohospodáři položili 500 metrů nové vodovodní sítě, v Souměři zhruba kilometr. V současnosti se realizují vodovodní přípojky pro napojení jednotlivých domů.

Zhruba stovka obyvatel obou místních částí bude mít zajištěnou spolehlivou a bezpečnou dodávku kvalitní pitné vody. Na investicích se podílel Plzeňský kraj a ministerstvo zemědělství. Délka skupinového vodovodu je zhruba 230 kilometrů. Hlavním zdrojem pitné vody je úpravna vody Svobodka, upravující surovou vodu z nádrže Lučina. Vodovod byl vybudován v 70. a 80. letech 20. století, od té doby se postupně rozšířil.

Foto: Úpravna vody Svobodka, která byla vybudovaná v letech 1963 až 1968. Původním zdrojem surové vody byla řeka Mže, od roku 1976 využívá vodárenskou nádrž Lučina. Na konci 20. století byla úpravna rozšířena. Dnes vyrábí zhruba 40 litrů pitné vody za sekundu, její maximální kapacita je 65 litrů za sekundu. Původně se na úpravně využívala dvoustupňová technologie úpravy vody, tedy koagulace (shlukování nečistot) s usazováním a filtrace na pískových filtrech, která byla později doplněna o filtraci přes aktivní uhlí. V roce 2020 byla technologie rozšířena ještě o další stupeň – ultrafiltraci.

Scroll to Top