Vodárenské pohádkové dny 6. září

blank

Severočeské vodovody a kanalizace nezapomínají na děti a ve středu 6. září je zvou do čistírny odpadních vod v Údlicích u Chomutova. O dva dny později proběhne další akce v bedřichovské úpravně.

Návštěvníky budou provádět pohádkové bytosti a seznámí je v Údlicích s procesem čištění odpadní vody před jejím návratem zpět do přírody. Na úpravně vody v Bedřichově je provedou technologiemi úpravy surové vody na vodu pitnou.

Společnost zásobuje pitnou vodou 1,1 milionu obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší vodárenskou společností v zemi.

Scroll to Top