Pacova hora: jezero v bývalém vápencovém lomu

blank

Vápencový lom v západní části Pacovy hory zhruba čtyři kilometry severně od Chýnova v katastru Dolních Hořic na Táborsku má za sebou několikasetletou historii, než byla těžba vápence v roce 1964 ukončena a než bylo v roce 1998 vydobyto poslední kamenivo. Na konci roku 2002 bylo místo vyhlášeno přírodní rezervací.

Na protější straně lomu byla objevena v roce 1863 horníkem Vojtěchem Rytířem jeskyně, která byla již o pět let později zpřístupněna návštěvníkům. V ní je aktuálně prozkoumáno 1 400 metrů, je otevřena pro veřejnost a zimoviště tu nachází 10 druhů netopýrů.

Po ukončení těžby si bere místo zpět příroda, rostou zde chráněné orchideje nebo přesličky, žijí zde ohrožené druhy hmyzu a obojživelníků. Pacova hora je významnou lokalitou z hlediska výskytu a hnízdění ohrožených druhů ptáků, jako jsou datel černý, holub doupňák, výr velký, krahujec obecný nebo krkavec velký. Jedná se také o významnou mineralogickou lokalitu díky horninám, které byly odhaleny během těžby.

Lokalita má rozlohu necelých 16 hektarů. Po těžbě zde zůstala čtyři patra-etáže. Pro nás jako portál věnující se vodárenství a významným prvkům v krajině spojeným s vodou je nejzajímavější třetí etáž. Ta je poměrně rozlehlá, bez problémů přístupná a v její severní části vzniklo postupně jezírko ohraničené z jedné strany hranicí lomu, tedy skalnatými útvary, z druhé strany jeho tvar definují porosty rákosu. Plocha je okolo 300 metrů čtverečních, hloubka kolem jednoho metru. Voda je postupně doplňována tím, že sem stéká z přilehlých skalnatých a výše položených ploch. Žije a rozmnožuje se zde několik druhů obojživelníků, jako jsou čolek obecný nebo velký, ropucha obecný nebo několik druhů skokanů.
Ve vodě z vzácných rostlin narazíme například na bahničku vaječnou nebo přesličku různobarvou.

První a druhá etáž lomu jsou rozlohou značně menší a hůře přístupné. Jsou také výskytem zmiňovaných chráněných rostlin. Dostat se na vrchol lomu je možné po jižní straně v místě, kde končila těžební linie. Strmá cestička vede okrajem skalnaté plochy, je úzká a překonat jí po skalnatých útvarech vyžaduje jistou míru odvahy, fyzické zdatnosti a odpovídajícího vybavení.
Z vrcholu lomu je krásný výhled na celou lokalitu, v jejíž severní části se leskne vodní plocha. Sem se je možné dostat přímo od Chýnovských jeskyní.

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top