VAK Hradec Králové většinu zisku proinvestují

blank

Vodovody a kanalizace Hradec Králové vloží 73 milionů z loňského rekordního zisku, 82,7 milionu, na investice. Na dividendy půjde 6,2 milionu, zbytek zisku přidělí na tantiémy a do sociálního fondu. Zisk v roce 2022 byl meziročně o 38 procent vyšší. Firma loni zvýšila investice o 35 procent na 350 milionů z 260 milionů v roce 2021.

K nejvýznamnějším projektům patřila výměna starého potrubí do hlavního vodojemu v Hradci Králové, rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, rekonstrukce hradecké úpravny vody a rekonstrukce kanalizací v Hradci Králové. V roce 2023 by měla společnost proinvestovat 428 milionů.

„Od roku 2006 společnost investovala do svých vodohospodářských zařízení 3,65 miliardy korun. Současná hodnota majetku společnosti v reálných cenách činí 14,61 miliardy korun,“ uvedl předseda představenstva František Barák. VAK Hradec Králové jsou majitelem vodárenských a kanalizačních sítí. Vlastní provoz mají pronajatý společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Královéhradecká provozní ze sítí VAK zásobuje pitnou vodou přes 170 000 lidí.

Scroll to Top