Za změnu toku řeky bez povolení pokuta sto tisíc

blank

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem, upozorňuje Česká inspekce životního prostředí. Nařízení nedbala stavební firma Stream, která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila proudění Úpy.

Zásah podle inspekce spočíval v přehrazení proudné části koryta řeky a odklonu téměř veškerého průtoku do okrajové části jezu, kde byl soustředěn do výrazně užšího paprsku, který ústil zpět do stávajícího koryta z boku pod kosým úhlem. „Jez se přitom nachází v úseku řeky, který je biotopem pro zvláště chráněné živočichy, což bylo firmě provádějící opravu jezu známo. Přesto společnost bez důvodu předpokládala, že k provádění zásahů nepotřebuje povolení orgánů ochrany přírody,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Společnost tím narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku toku a současně škodlivě zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Dle Agentury ochrany přírody a krajiny došlo k několika negativním důsledkům provedených zásahů. „Inspekce nemohla přehlédnout skutečnost, že pokutovaná společnost měla povědomí o přítomnosti zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě a jejich zákonné ochraně a že si rovněž jako profesionál, který se zabývá projektováním a stavbami vodních elektráren, měla být vědoma ochrany vodních toků podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ zdůraznil Trávníček. Společnost se proti pokutě neodvolala.

Scroll to Top