VAK Pardubice: elektronická pokladna v provozu

blank

Provoz elektronické pokladny (platebního kiosku) v sídle společnosti v Pardubicích na ulici Teplého je obnoven a je ji možné použít pro úhrady plateb za vodné a stočné jak v hotovosti, tak pomocí platební karty. Uvedly to Vodovody a kanalizace Pardubice s tím, že kiosek funguje na základě QR kódu, který je vytištěn na faktuře. Tu je nutné mít s sebou.

Elektronickou pokladnu v souvislosti se zkvalitňováním služeb pro zákazníky VAK Pardubice zprovoznily letos v lednu. Pokladna slouží nepřetržitě k hotovostním i bezhotovostním úhradám faktur za vodné, stočné a ostatní služby. Společnost má zhruba 300 zaměstnanců, kteří se starají o provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Dále řeší havárie na vodovodní a kanalizační síti, instalace vodoměrů nebo dohled nad výstavbou nových sítí tak, aby všichni lidé mohli užívat vodovodní řad i kanalizaci bez starostí a v co největší kvalitě.

Více informací k e-pokladně najdou klienti zde.

Scroll to Top