Svátek vodařů nabídne cenovou problematiku, energetickou náročnost nebo regulaci

blank

V úterý 23. května bude zahájena 22. mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA 2023, která nabídne řadu významně diskutovaných témat současnosti. Řešit se budou ceny vody, energetická náročnost, regulace oboru nebo ztráty vody v síti. 

„Směr udává Evropská unie. V současné době se aktuálně řeší Rámcová směrnice o čistění odpadních vod. Ta připravuje čistírnám odpadních vod s velikostí nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel nové povinnosti, které bude možné realizovat jen s obrovským množstvím financí. S růstem energií, které omezil až vládní strop, není divu, že se tyto aspekty promítnou do vodného a stočného,“ říká Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR, které je pořadatelem třídenní akce.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

První den výstavy bude doprovodný program zaměřen na energie, energetickou náročnost vodárenských provozů, energetické úspory a využívání odpadního tepla. Návštěvník se může ve vstupní hale III dozvědět něco o aplikaci principů odpovědného zadávání veřejných zakázek. Filip Wanner z Komise pro čistírny odpadních vod SOVAK ČR zase v přednášce zájemcům přiblíží, co pro vodní hospodářství představuje taxonomie.

Povinnosti vlastníka a provozovatele 

„Hlavním protagonistou doprovodného programu druhého dne bude legislativa. Slovo budou mít především zástupci ministerstva zemědělství. Dozvíme se o rozsahu regulace z pohledu ministerstva, jaké povinnosti má vlastník a provozovatel VaK, rozebereme Směrnici o čištění městských odpadních vod, podíváme se na novelu vyhlášky č. 428/2001 Sb., a také se dozvíme, jaký vliv má klimatická změna na vodní zdroje,“ doplňuje Žák.

Ztráty vody, fotosoutěž, zručnost vodařů

Člen představenstva SOVAK Jiří Paul přiblíží problematiku ztráty vody v síti a zamyslí se nad tím, jestli jsou patnáctiprocentní ztráty v České republice s ohledem na současné přírodní a ekonomické podmínky dobrým vysvědčením. Součástí akce bude výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023, dále Vodárenská soutěž zručnosti, Soutěž o nejlepší expozici nebo soutěž Zlatá VOD-KA 2023 o nejlepší exponát.

Scroll to Top