Více vody z podzemních pramenů do Třebíče

blank

Na Třebíčsku postaví novou úpravnu pitné vody. Bude na ni napojeno heraltické prameniště a vrty, které zatím nejsou využívány. Svazek obcí vodovody a kanalizace Třebíč počítá s náklady ve výši 280 milionů, na stavbu by chtěl získat dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí. Stavební firmy jsou již vybrané. Úpravna bude stát v katastru obce Pokojovice blízkost Heraltic, termín stavby zatím nebyl upřesněn. Díky úpravně budou zvýšeny dodávky vody z podzemních pramenů do Třebíče a okolí na úkor vody z vodárenských nádrží.

Ilustrační foto

Scroll to Top