Prostějov podpoří zlepšení vody na Plumlově

blank

Rada města schválila poskytnutí dotace na opatření, která povedou ke zlepšení kvality vody. Jedná se o aplikaci síranu železitého. Přehrada dlouhodobě bojovala se sinicemi. Díky rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu zvládne extrémní povodeň.

„Konkrétně se jedná o finanční podporu pro aplikaci síranu železitého, kterým dochází k vysrážení fosforu, a tím k eliminaci přísunu živin způsobujících nárůst sinic. Jde o tradiční dotační podporu tohoto kroku v rekreační oblasti,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Marcela Župková. Opatření podle ní vylepšují koupací kvalitu vody v letním období. Náklady na provoz srážecích stanic činí zhruba 400 tisíc korun, z toho 79 tisíc hradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů. Dofinancování je následně řešeno dotacemi získanými od Olomouckého kraje, města a obcí. Prostějov přispěje částkou 50 tisíc korun.

Přehrada zvládne extrémní povodeň

Stavební práce na přelivné zdi a vývaru pod hrází plumlovské přehrady, které trvaly rok a půl, byly dokončeny na podzim 2022. Významná nádrž splňuje požadavky na zabezpečení vodních děl. Přehrada by měla odolat desetitisícileté povodni. „Provedli jsme kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem provedených opatření bylo bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž úpravy zasloužila,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Projekt si vyžádal několik specifických opatření. Vodaři například převáděli vodu z nádrže do Hloučely přes potrubí. „Abychom mohli provést stavební práce na funkčních objektech pod nádrží za plného provozu, položili jsme provizorní potrubí o délce sto padesáti metrů, kterým jsme převáděli veškerou vypouštěnou vodu z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby nedocházelo k zaplavení stavby. V srpnu jsme potrubí demontovali a průtok začali opět převádět manipulacemi přes spodní výpustě,“ doplnil Gargulák.

 

Scroll to Top