Obnova původního koryta u Ústí na Hranicku v České televizi

blank

Povodí Moravy na jaře dokončilo stavební práce na revitalizaci Bečvy u obce Ústí, díky kterým došlo k obnovení původního koryta a vznikla neprůtočná tůň. Stavba navazuje na rozsáhlou revitalizaci řeky u Černotína a Skaličky, která byla dokončena v roce 2022. Akce byla financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady přesahují 20 milionů.

„U obce Ústí u Hranic docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci došlo k rozšíření toku a využití historického koryta Bečvy. V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětlil dříve význam revitalizace úseku Bečvy generální ředitel Václav Gargulák.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí je dlouhé 775 metrů a široké od osmi do patnácti metrů. Podle vodohospodářů slouží jako odlehčovací větev stávajícího řečiště Bečvy a bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření řeky nebylo v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění. V místě zaniklého rybníka Otrž Povodí Moravy odtěžilo 4 500 kubíků zeminy a vytvořilo neprůtočnou tůň, která je napájena podzemní vodou a vytváří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy. Práce odstartovaly v květnu 2022.

O tom, že nové přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, se mohli obyvatelé Ústí a Hranic přesvědčit naposledy ve středu 17. května, kdy při 1. stupni povodňové aktivity průtok v Bečvě v Teplicích nad Bečvou dosáhnul 229 m³/s.

Reportáž v České televizi je k dispozici zde.

Scroll to Top